Medical DDR+ Virus Stop Płyn biobójczy do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania - 500 ml Płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania. Produkt biobójczy. Identyfikator produktu: Polana DDR+ Płyn o działaniu bakteriobójczym Pojemność: 500 ml Wskazania: Medical DDR+ Virus Stop Płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania, przeznaczony w sytuacjach i miejscach wymagających zwiększonych środków ostrożności w zakresie higieny. Produkt biobójczy. Właściwości: Medical DDR+ to płyn biobójczy stanowiący połączenie izopropanolu, etanolu i 2-fenoksyetanolu, natychmiast dezynfekuje skórę dłoni bez użycia dodatkowych substancji myjących. Środek nie wymaga spłukiwania. UWAGA!: Przed zastosowaniem należy zapoznać się kartą charakterystyki produktu w celu zapoznania się ze środkami ostrożności i informacjami toksykologicznymi. Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeniem. Należy traktować je wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania preparatu. Ulotka do pobrania - tutaj Skład: Substancje aktywne produktu stanowią:
  • Propan-2-ol (izopropanol) (36%),
  • Etanol (28%),
  • 2-fenoksyetanol (0,5%).
Stosowanie: Dozę płynu rozprowadzić na skórze dłoni. Ważne informacje: Uwaga - środek silnie drażniący, zawiera niebezpieczne składniki. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Opakowanie: 500 ml