Medical DDR+ Virus Stop Płyn biobójczy do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania – 500 ml

Płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania. Produkt biobójczy.
Identyfikator produktu: Polana DDR+
Płyn o działaniu bakteriobójczym
Pojemność: 500 ml

Wskazania: Medical DDR+ Virus Stop Płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania, przeznaczony w sytuacjach i miejscach wymagających zwiększonych środków ostrożności w zakresie higieny.
Produkt biobójczy.
Właściwości: Medical DDR+ to płyn biobójczy stanowiący połączenie izopropanolu, etanolu i 2-fenoksyetanolu, natychmiast dezynfekuje skórę dłoni bez użycia dodatkowych substancji myjących.
Środek nie wymaga spłukiwania.

UWAGA!: Przed zastosowaniem należy zapoznać się kartą charakterystyki produktu w celu zapoznania się ze środkami ostrożności i informacjami toksykologicznymi. Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeniem.

Należy traktować je wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania preparatu.
Ulotka do pobrania – tutaj

Skład:

Substancje aktywne produktu stanowią:

  • Propan-2-ol (izopropanol) (36%),
  • Etanol (28%),
  • 2-fenoksyetanol (0,5%).

Stosowanie: Dozę płynu rozprowadzić na skórze dłoni. Ważne informacje: Uwaga – środek silnie drażniący, zawiera niebezpieczne składniki. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Opakowanie: 500 ml